I איתם - ההיסטוריה של חיל האוויר בתמונות
Powered by SmugMug Log In
- כך זה נראה...: אמצע 1977 , המשבצת כהה מאחר והשטח מגודר והעזים של הבדויים אינן יכולות לאכול את הצומח

- כך זה נראה...: אמצע 1977 , המשבצת כהה מאחר והשטח מגודר והעזים של הבדויים אינן יכולות לאכול את הצומח