I איתם - ההיסטוריה של חיל האוויר בתמונות
Powered by SmugMug Log In
השכנים מחוץ: עם השלמת הגדר , נאלצו השכנים לשנות את נתיבי ההליכה בסביבה

השכנים מחוץ: עם השלמת הגדר , נאלצו השכנים לשנות את נתיבי ההליכה בסביבה