I - טייסת אבירי הזנב הכתום - ההיסטוריה של חיל האוויר בתמונות
Powered by SmugMug Log In
ה-6 באוקטובר, היום הראשון למלחמה - בשעות הראשונות לפרוץ המלחמה היה אגוזי מנהל הלחימה והוא עשה זאת בקור רוח ובאופן מושלם.
התמונה הבאה צולמה ב 19 בחודש, כשהעומס כבר לא היה כמו בימים הראשונים וכבר ניתן היה לחייך. (מתוך האוסף של יוסי יערי) .

ה-6 באוקטובר, היום הראשון למלחמה - בשעות הראשונות לפרוץ המלחמה היה אגוזי מנהל הלחימה והוא עשה זאת בקור רוח ובאופן מושלם.
התמונה הבאה צולמה ב 19 בחודש, כשהעומס כבר לא היה כמו בימים הראשונים וכבר ניתן היה לחייך. (מתוך האוסף של יוסי יערי) .