I - טייסת אבירי הזנב הכתום - ההיסטוריה של חיל האוויר בתמונות
Powered by SmugMug Log In
ה-7 באוקטובר, היום השני למלחמה - אחרי שהטייסת מקבלת את המשימה, גף הטיסה מעביר לגף הטכני הנחיות חימוש וזמנים.
בתמונה הבאה: קציני הגף הטכני, לוט ו ג'ימי, בהנחיות אחרונות להתאמת הנדרש למצאי המטוסים. (מתוך האוסף של יוסי יערי) .

ה-7 באוקטובר, היום השני למלחמה - אחרי שהטייסת מקבלת את המשימה, גף הטיסה מעביר לגף הטכני הנחיות חימוש וזמנים.
בתמונה הבאה: קציני הגף הטכני, לוט ו ג'ימי, בהנחיות אחרונות להתאמת הנדרש למצאי המטוסים. (מתוך האוסף של יוסי יערי) .