I - מלחמת ששת הימים - ההיסטוריה של חיל האוויר בתמונות
Powered by SmugMug Log In
חדר המבצעים בהמתנה למלחמה. מימין גדעון דרור, מאיר לבנה, דני סמל המודיעין, שלמה נבות ( ויינטרוב ) קצין המבצעים, עופר קצין ניווט, פקידה

חדר המבצעים בהמתנה למלחמה. מימין גדעון דרור, מאיר לבנה, דני סמל המודיעין, שלמה נבות ( ויינטרוב ) קצין המבצעים, עופר קצין ניווט, פקידה