keyword - ההיסטוריה של חיל האוויר בתמונות
1 17 1958 1958. 1960. ch53 f4 אביגיל אבירי הזנב הכפול אברהם אוקטובר אורגן אורה אנטבה אריה רנרט כיום רוה. את בהרב בז בל 205 בר ברכה שושנה ברק דו מושבי בתמונה גבי גיורא דרורה פרידמן האוויר הטייסת הנווט העטלף. העקרב הפלה חוה חוה חוית טייס_תנשר_הזהב טייסות_ויחידות טייסת טייסת_אבירי_הזנב_הכפול טייסת_אבירי_הזנב_הכתום טייסת_אבירי_הצפון טייסת_האחת טייסת_הדרקון_המעופף טייסת_הנגב טייסת_הנמר_המעופף טייסת_הסילון_הראשונה טייסת_העטלף טייסת_הצרעה טייסת_חוד_החנית יום יום חיל האוויר71 ישראל כנפי כנפים. לא מזוהה לוין. לשמואל מאלבומו מבנה_בצל מגיני_הדרום מיראז מסדר מסוק מרגלית שחורי מרץ משנת ניצה ניר סולו של עזר ויצמן סיקורסקי עונד עם גרי נציג סיקורסקי סגל נדיר מאחוריהם פורז פנטום צביקה במצעד ביום העצמאות בחיפה 1963 צביקה קדם מכין פייפר 1963 צוות צילום צילם קודמת קודמת. קורס 46 קורס 46 וקבוץ ביתזרע קורס 47 קורס אלחוטנים תעופתיים מספר 76 אז מקצוע 0332. הקורס התקיים בבסיס ההדרכה של חיל הקשר ב 1955.מימין לשמאל יעקב פפו קורס_47 ראה שטרסמן. של שלב מכין שמות תל_נוף תמונה
Powered by SmugMug Log In